Regulamin sklepu

§ 1 – DANE FIRMY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem domeny https://imperiumzaproszen.pl składania zamówień, dostawy zamówionych produktów, dokonywania płatności przez Klienta, reklamacji i odstąpienia od umowy.

Dane i adres pocztowy: Klaudia Lis Imperium Zaproszeń
NIP 7372225911
REGON 387905570
Adres e-mail: biuro@imperiumzaproszen.pl
Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec,
Adres do wysłania reklamowanego towaru: Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec,

Aby skutecznie złożyć zamówienie Klient zobowiązany jest do wcześniejszego potwierdzenia zapoznania się, akceptacji i przyjęcia do stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
⦁ Urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu
⦁ Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript
⦁ Włączona obsługa plików cookies
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Sklepu, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@imperiumzaproszen.pl

§ 2 – SŁOWNICZEK POJĘĆ

Cena – wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy są podane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i wyśle zakupione produkty
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni przyjętych jako wolne przez usługodawcę.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie
Konsument – Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Profil Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, dane dotyczące rozliczeń
Regulamin – niniejszy regulamin
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Klaudia Mordarska Imperium Zaproszeń, Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec, działający pod adresem: https://imperiumzaproszen.pl, przy użyciu którego Sprzedający sprzedaje produkty za pośrednictwem Internetu
Sprzedawca – Klaudia Mordarska Imperium Zaproszeń, Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec,
Towar/Produkt– rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§ 3 – CENY PRODUKTÓW I PŁATNOŚCI

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
⦁ przelewem na numer konta bankowego:
80 1140 2004 0000 3502 8083 2593
Klaudia Mordarska Imperium Zaproszeń
Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec

⦁ płatnością w systemie:
-Przelewy24

⦁ odbiór osobisty pod adresem:
Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec

§ 4 – DOSTAWA

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

******
Termin realizacji zamówienia liczony jest od dostarczenia przez klienta wszystkich niezbędnych informacji do rozpoczęcia realizacji oraz zaksięgowania przelewu na koncie sprzedawcy. Oba warunki muszą zostać spełnione. Czas realizacji wynosi od 1 do 14 dni roboczych.

******

Imperium Zaproszeń zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji każdego z etapów o 24-48h z powodów losowych, niezależnych od usługodawcy, takich jak choroba, awaria czy przerwy w dostawie prądu,

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru fabrycznie nowego wolnego od wad, a Kupujący do odebrania przesyłki

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zakupionego towaru przy obecności kuriera, bądź niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

W przypadku gdy przesyłka/jej zawartość będzie uszkodzona Kupujący ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Sprzedawcy, w celu spisanie protokołu szkody nie później niż w przeciągu 3 dni od otrzymania towaru.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://imperiumzaproszen.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar: paragon lub fakturę VAT.

§ 5 – REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
⦁ Za pośrednictwem firmy kurierskiej
⦁ Za pośrednictwem Poczty Polskiej
⦁ Do paczkomatów
Mininalna ilość zamawianych zaproszeń to 15 sztuk.
Odcienie kopert mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciach, są sprowadzane z różnych hurtowni i jedna partia, pomimo tego samego znakowania, może odbiegać kolorem od poprzedniej. Zawsze staramy się dokładać kolory najbardziej zbliżone do bazowych.

WAŻNE ZASADY REALIZACJI!

  •  Wszystkie terminy realizacji podawane są w dniach roboczych, czyli od poniedziałku do piątku nie wliczając weekendów, zapowiadanych urlopów i dni ustawowo wolnych od pracy,
  • Zapowiadane z wyprzedzeniem przerwy w pracy IMPERIUM, nie są podstawą do przyśpieszenia realizacji. Wszelkie urlopy zapowiadane są zawsze na stronie WWW, social mediach i wizytówce google.
  •  Minimum dodruku zaproszeń i dodatków jest ustalona indywidualnie przy każdym zamówieniu. Np. zaproszeni – 15 sztuk. Ilość jest NIEZALEŻNA od pozostałych elementów zamówienia czy wcześniejszych zamówień.
  • Termin realizacji projektu liczony jest przesłania niezbędnych informacji, nie od momentu samej wpłaty. Oba czynniki muszą zostać spełnione. (w przypadku zamówień projektów indywidualnych, pokierujemy mailowo)
  • W zaproszeniach i pozostałej papeterii mogą występować różnice kolorystyczne. Wszystko zależy od danej partii, ustawień maszyn, poziomu wilgotności w pomieszczeniu produkcyjnym, czy nawet samego przechowywania gotowych wydruków. Przykładowo próbki wydrukowane w odstępie kilku miesięcy czy nawet tygodni mogą delikatnie się różnić = różne partie produkcyjne. Odcienie materiałów, wstążek, sznurków czy kopert również mogą różnić się od tych pokazanych na zdjęciach, są sprowadzane z różnych hurtowni i jedna partia, pomimo tego samego znakowania, może odbiegać kolorem od poprzedniej. Zawsze staramy się dokładać kolory najbardziej zbliżone do bazowych.  Nie mieszamy różnych odcieni w jednym zamówieniu, zawsze jest on taki sam dla danej partii zaproszeń.  O ewentualnych brakach zawsze informujemy.
  • Prosimy o płynność wysyłanych wiadomości, na wiadomości odpisuj w JEDNYM WĄTKU, nie wysyłaj nowych wiadomości, przemyśl listę gości – nie wysyłaj jej kilkukrotnie oraz nie powielaj codziennie jednej wiadomości, lepszym pomysłem jest przypomnienie się na social mediach. Powyższe zasady ułatwiają obustronnie komunikację
  • Imperium Zaproszeń zastrzega sobie prawa autorskie do projektów i szczegółów technicznych wzorów. Kupując zaproszenia z gotowych wzorów lub projektów indywidualnych – klient nabywa gotowy finalny produkt w wersji papierowej. Firma nie udostępnia projektów oraz informacji technicznych.
  • Termin realizacji zamówienia liczony jest od akceptacji OSTATECZNEJ wersji projektu, braku poprawek, podania niezbędnych danych (jak np. lista) i ewentualnej płatności, jeżeli nie została ona uiszczona już wcześniej.
  • PAMIĘTAJ! Każdy produkt ma swój indywidualny czas podany na karcie produktu. Różne wzory mogą mieć inne czasy realizacji, czasy też mogą ulegać zmianie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z realizacją na dzień złożenia zamówienia. Jeżeli zamówienie zostało złożone w czasie 7-10 dni roboczych i następnego dnia zostało ono wydłużone lub skrócone, twoja realizacja będzie wynosić 7-10 dni roboczych (przykład)

§ 6- WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROT/WYMIANY TOWARU

Prawo zwrotu i wymiany towaru oraz odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W związku z powyższym Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy i zwrotu/wymiany Towaru spersonalizowanego według swoich wymagań.
Uznajemy reklamacje wynikające z naszego błędu.

§ 7 – REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na wadliwy produkt na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji.
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne powstałe przed oddaniem Towaru do wysyłki, błąd w druku lub inne niedopatrzenia wynikające z naszego błędu.
Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 8 – DANE OSOBOWE KUPUJĄCEGO

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 9 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na ważne przyczyny. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie https://imperiumzaproszen.pl

§ 1 – DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://imperiumzaproszen.pl

Sprzedawca – Klaudia Mordarska Imperium Zaproszeń, Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec,

§ 2 – KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Chełmiec ul. Marcinkowicka 7a, 33-395 Chełmiec,
Adres e-mail: biuro@imperiumzaproszen.pl

§ 3 – WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
⦁ aktywne konto e-mail
⦁ urządzenie z dostępem do Internetu
⦁ przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 – KONTO

Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres biuro@imperiumzaproszen.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 – REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: biuro@imperiumzaproszen.pl
Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 – DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 – ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
Ważnymi przyczynami są:
-konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@imperiumzaproszen.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.